Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.
Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.
W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.
Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania tutaj:

Formularz-B_budynki-niemieszkalne (PDF, 91KB)
Formularz-A_budynki-mieszkalne (PDF, 96KB)

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wińsko za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału.
Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji można uzyskać tutaj:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

Plik do pobrania:
CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców – ULOTKA (PDF, )