Objazd z uwagi na przebudowę drogi powiatowej nr 1099D na odcinku Rogów Wołowski – Wińsko

oraz granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1271D

Etap I – Rogów Wołowski – Wińsko

Informujemy, że w dniach 02.08.2023 r. do 30.08.2023 r. realizowane będą roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1099D na odcinku Rogów Wołowski – Wińsko.

W związku z powyższym wyznacza się trasę objazdu drogą powiatową nr 1099D, 1271D oraz drogą wojewódzką nr 334 przez miejscowości Łęczyca, Jemielno i Gryżyce.

Nie dotyczy pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

Planowane jest czasowe zamknięcie drogi na okres około 3 dni roboczych. O faktycznym terminie zamknięcia drogi poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Wykonawcy.

Etap II – granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1271D

Informujemy, że w dniach 07.08.2023 r. do 30.08.2023 r. realizowane będą roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej na odcinku granica powiatu – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1271D.