AKTUALIZACJA !!! 25.07.2023

Z przyczyn technicznych całkowite zamknięcie drogi na odcinku Przyborów – Iwno ze względu na układanie masy nastąpi w dniu 31.07.2023r oraz w dniu 01.08.2023 w miejscowości Buszkowice Małe w godzinach od 7:00-18:00

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1275D IWNO – PRZYBORÓW oraz  w miejscowości  BUSZKOWICE MAŁE

Informujemy, że w dniach 15.07.2023 do 30.08.2023 nastąpi przebudowa drogi powiatowej nr 1275D – Iwno – Przyborów oraz drogi przez miejscowość Buszkowice Małe.

ETAP 1 Iwno – Przyborów

W związku z powyższym wyznacza się trasę objazdu do miejscowości Przyborów drogą wojewódzką nr 334 oraz droga krajową nr 36 przez miejscowości Iwno-Krzelów-Gryżyce-Dąbie-Buszkowice Małe. Nie dotyczy poj. budowy i nie dot. dojazdu do posesji.

UWAGA!!! 27.07.2023 w godz. 8:00-17:00 całkowite zamknięcie drogi na odcinku Przyborów – Iwno ze względu na układanie masy.

ETAP 2 –  miejscowość Buszkowice Małe

Od dnia 28.07.2023  do dnia 30.08.2023 nastąpi przebudowa drogi w miejscowości Buszkowice Małe. wyznacza się trasę objazdu do miejscowości Buszkowice Małe drogą wojewódzką nr 334 oraz droga krajową nr 36 przez miejscowości Iwno-Krzelów-Gryżyce-Dąbie. Nie dotyczy poj. budowy i nie dot. dojazdu do posesji.