Naroków
Sołtys: Marcin Osowski
Rada sołecka: Dariusz Sztymer, Hubert Duda, Grzegorz Osowski
Kontakt: Narokow@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 51