Naroków
Sołtys: Marta Osowska
Rada sołecka: Krystyna Lipiec, Marcin Osowski
Kontakt: Narokow@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 51