W ostatnim czasie przeprowadzono konsultacje w wsiach: Naroków, Rogówek i Węglewo.
Mieszkańcy decydowali, czy chcą, aby ich miejscowości pozostały przysiółkami czy stały się wsiami.
Decyzją mieszkańców, wszystkie trzy miejscowości stały się wsiami.
Poniżej protokół z konsultacji.