Elżbieta Kapnik spisuje kobietę

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Przez ostatnie dwa dni Gmina Wińsko uruchomiła mobilny punkt spisowy, dzięki temu mieszkańcy Małowic, Orzeszkowa, Moczydlinicy Klasztornej i Konar mogli się spisać w swoich miejscowościach, w świetlicach wiejskich.
Jak mówi Elżbieta Kapnik, koordynator gminny, akcja przyniosła doskonały skutek. Pierwszego dnia (18 sierpnia) spisały się łącznie 94 osoby (Małowice i Orzeszków), a drugiego (19 sierpnia) 113 osób (Moczydlnica Klasztorna i Konary).
Elżbieta Kapnik i rachmistrz Monika Gruszczyńska – Tobera bardzo dziękują proboszczom, sołtysom za ogłoszenia i promocje spisu, a respondentom za przybycie i spisanie się w punktach mobilnych.