Myląca pieczątka

Korespondencja opatrzona taką pieczątką, jak na załączonej fotografii, „Zawiadomienie dla mieszkańców gminy”  nie jest korespondencją  od Gminy do Mieszkańców, a działaniem reklamowym, biznesowym prywatnych firm.

Wiele firm fotowoltaicznych stara się znaleźć klientów w naszej gminie. Są to firmy prywatne i mają prawo zwracać się do Państwa z propozycjami dzierżawy lub zakupu gruntów jak również samego montażu paneli na rzecz Państwa gospodarstw domowych. Niemniej podkreślamy, że są to działania PRYWATNE i wszelkie sugestie, że są to działania Gminy Wińsko są mylące lub wręcz nieprawdziwe. Gmina pośredniczy między zainteresowanymi właścicielami nieruchomości a instytucjami dofinansowującymi tzw. termomodernizację wyłącznie w kontakcie bezpośrednim, w ramach istniejących programów np. „Czyste powietrze”, „Ciepłe mieszkanie” itp.