Azbest przeznaczony do utylizacji

 

Wójt Gminy Wińsko informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zainteresowani mieszkańcy  z terenu Gminy Wińsko mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów demontażu wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać  w terminie do 18.06.2021r.

Wniosek do pobrania pod linkiem:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47112/cms/szablony/8543/pliki/wniosek_na_azbest.pdf

Wnioski można wysyłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  i.buczak@winsko.pl na formularzu wniosku, który można pobrać ze strony www.winsko.pl., wysyłając na adres: Urząd Gminy w Wińsku Plac Wolności 2,  56-160 Wińsko lub składać bezpośrednie w tut. Urzędzie każdego dnia od 7:30 do 15:30, w czwartki od 8:00 do 16:00.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 883 779 721 lub 71/380 42 33.

UWAGA : Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!