Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnych punktów spisowych:

  • w dniu 26 sierpnia 2021 roku od godz. 800  plac targowy w Wińsku
  • podczas Dożynek Gminnych w Jakubikowicach w dniu 28 sierpnia 2021 roku
  • codzienne spisać można się w Urzędzie Gminy Wińsko w godzinach pracy urzędu – zapraszamy

Potrzebne dane:

  1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
  3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków mieszkalnych  jednorodzinnych)
  4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
  5. Wykonywany zawód
  6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.

 Gminny Komisarz Spisowy

Jolanta Krysowata – Zielnica