Monika Myrdzio, związana z referatem edukacji urzędu gminy Wińsko od 2011 roku, ostatnio jako kierownik tego referatu, po złożeniu ślubowania, została powołana na stanowisko zastępcy wójta gminy Wińsko. Gratulujemy.