MISTRZOWIE AGRO to plebiscyt, którego celem jest prezentacja w mediach polskiej wsi – rolników różnych specjalizacji z sukcesem prowadzących nowoczesne gospodarstwa, sołtysów i sołeckich społeczności animujących życie mieszkańców obszarów wiejskich, kół gospodyń wiejskich kultywujących tradycję i kulturę regionu, z której możemy być dumni, angażujących i motywujących mieszkańców do wspólnego działania na rzecz małych ojczyzn oraz przedstawicieli branży agroturystycznej, którzy z powodzeniem zainwestowali w działalności przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności i promocji swojego regionu.

KGW Baszyn uzyskało nominację do tytułu Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Gazetę Wrocławską” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Głosowanie, które wyłoni tegorocznych laureatów w akcji MISTRZOWIE AGRO, rozpoczęło się dziś tj. 2 kwietnia. Laureaci zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Swój głos można oddać tutaj: gazeta wrocławska – mistrzowie agro – głosowanie