Gmina Wińsko w ramach rządowego programu “Maluch +” otrzymała dofinansowanie do funkcjonowania Publicznego Żłobka prowadzonego na terenie gminy Wińsko. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : “Maluch +” 2021, moduł 2 umożliwił dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji.

Maluch+ Maluch+