Ulotka powszechnego spisu ludności

Od 1 kwietnia 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a są nim objęci:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy jak i cudzoziemcy;
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie Spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Można tego dokonać wchodząc na stronę www.spis.gov.pl i wypełniając formularz spisowy. Jeśli nie można tego zrobić we własnym domu, samospis można przeprowadzić w Urzędzie Gminy. Na czas trwania Spisu Urząd udostępnia specjalne miejsce przeznaczone do tego celu.

Zachęcamy, aby mieszkańcy dokonywali samospisu we własnych domach, ponieważ jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza forma.
Dla osób, które nie mogą dokonać samospisu uruchomiono infolinię 22 279 99 99.

Jeśli ktoś nie spisze się przez Internet lub telefon, skontaktuje się z nim rachmistrz – telefonicznie lub osobiście.
Zgodnie z prawem, nie można odmówić rachmistrzowi podania danych do Spisu. Wszystkie informacje są chronione, a udział w Spisie jest obowiązkowy. Odmowa grozi karą grzywny.

Ulotka powszechnego spisu ludności