Łazy
Sołtys: Ewelina Borodacz
Rada sołecka: Wioletta Zielińska, Agnieszka Borodacz
Kontakt: Lazy@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 64