Uwaga ślisko!

W okresie jesienno-zimowym zwiększa się liczba upadków rolników w gospodarstwach rolnych oraz wypadków drogowych na obszarach wiejskich.
Spowodowane jest to m.in. mniejszą ilością światła dziennego w ciągu doby, występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C. Nawierzchnie obejść i dróg stają się śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po zmierzchu na obszarach nieoświetlonych w niewłaściwym obuwiu, nie dostosowują prędkości do warunków na drodze i nie noszą odblasków. W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, otarcia, rozcięcia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy i obrażenia wielonarządowe. Skutkiem tych zdarzeń często jest długotrwała niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a czasem nawet śmierć rolnika. Z wieloletniego doświadczenia KRUS wynika, że większości z nieszczęśliwych zdarzeń można w prosty sposób uniknąć. Wystarczy, by rolnik podjął odpowiednie działania prewencyjne – wyeliminował zagrożenia wypadkowe.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie jesienno-zimowym zaleca mieszkańcom wsi:
• zadbanie o stan ciągów komunikacyjnych w obejściu, m.in. o ich czystość, odśnieżanie i usuwanie z nich zbędnych przedmiotów
• likwidowanie na bieżąco śliskości nawierzchni ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie mokrych liści oraz śniegu poprzez posypywanie piaskiem lub solą
• niwelowanie nierówności na powierzchni podwórzy, które o zmroku są niewidoczne, a powodują potknięcia i upadki
• sprawdzanie po nocnych przymrozkach stanu schodów do domu i budynków inwentarskich, a także drabin i podestów, gdyż mogą być oblodzone
• zadbanie o właściwe odprowadzenie wód opadowych i odpowiednie oświetlenie podwórzy
• używanie obuwia dostosowanego do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy; ważne, aby było usztywnione w kostce i dobrze przylegało do stopy, posiadało antypoślizgową, protektorowaną podeszwę i wzmocnione noski
• noszenie odblasków przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ważne by były one umieszczone na wysokości świateł mijania, tak by były widoczne dla innych uczestników ruchu
• dostosowanie prędkości pojazdów do warunków na drodze.

Starszy Inspektor
Anna Jarocka
KRUS PT W WOŁOWIE
tekst źródłowy: /www.gov.pl/web/krus

 

mokra jezdnia  oblodzona jezdnia  upadek ze schodów znak uwaga oblodzenie