Drabina to jedno z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu gospodarstwa rolnego, bez którego trudno byłoby funkcjonować. Ułatwia wchodzenie oraz schodzenie z wysokości, wydaje się być łatwe w użytkowaniu, jednak KRUS odnotowuje rocznie ok. 1 500 wypadków podczas ich użytkowania.

Głównymi przyczynami są brak wykorzystywania drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z nich, a także używanie drabin nadmiernie wyeksploatowanych, czy za krótkich. W wielu przypadkach do wypadków dochodziło, gdy drabiny były ustawione na niestabilnym podłożu lub w nieprawidłowy sposób (pod niewłaściwym kątem).

Właściwa drabina powinna być:

 • wykonana z mocnych podłużnic w rozstawie nie mniejszym niż 28 cm;

 • solidna, ze szczeblami o przekroju prostokątnym wpuszczonymi w podłużnice – w odstępach nie większych niż 30 cm;

 • zaopatrzona na górze w haki zaczepowe zabezpieczające przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu oraz obsunięciem;

 • wyposażona w zabezpieczenia w postaci gumowych nakładek lub stalowych ostróg, zapobiegających przesuwaniu się po podłożu;

 • bez uszkodzeń, w dobrym stanie technicznym;

 • Należy również pamiętać, że drabina musi być odpowiednio wysoka, tj. wystawać co najmniej 0,75 m nad powierzchnię wchodzenia.

W celu ograniczenia ryzyka upadku z drabin i z drabinami, rolnicy powinni przestrzegać następujących zasad: 

 • ustawiać drabinę na stabilnej, równej i nieśliskiej nawierzchni;

 • ustawiać drabinę pod kątem nachylenia nie przekraczającym 65°-75°;

 • dbać o czystość drabiny, na bieżąco usuwać błoto i inne zanieczyszczenia ze stopni;

 • utrzymywać porządek wokół rozstawionej drabiny;

 • wchodzić i schodzić z drabiny przodem do niej, trzymając się szczebli, a nie podłużnic i pamiętać o utrzymaniu trzech punktów podparcia;

 • unikać chodzenia po drabinie z ciężkimi przedmiotami;

 • stosować obuwie z protektorowaną i antypoślizgową podeszwą;

 • stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.