Zakończyliśmy realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, jednak mając na uwadze, że rewitalizacja to nie tylko inwestycje czy dbanie lokalną gospodarkę, ale przede wszystkim działania na rzecz lokalnej społeczności, chcemy nadal działać w tym obszarze. Po przeprowadzeniu analiz dot. problemów lokalnych, proponujemy wyznaczenie obszaru rewitalizacji określonego w projekcie uchwały. Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych! Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://winsko.pl/rewitalizacja/ . W razie jakichkolwiek pytań, można kontaktować się ze Stowarzyszeniem Animacji i Rozwoju Lokalnego, które przygotowało dokumenty. Nr tel. 601 997 773 czynny w godz. 8-18 w dni robocze i 8-15 w soboty. Konsultacje trwają do 18.03.2022 r.