Zgodnie z treścią obwieszczenia Wójta Gminy Wińsko z dnia 10 lutego 2022 r. w okresie od 17.02.2021 r. do 18.03.2022 r. trwają konsultacje społeczne,  których przedmiotem jest  projekt uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy Państwa do  udziału w spotkaniu online w dniu 10.03.2022 r. o godzinie 17.00 (czwartek).
Link do spotkania:
https://meet.google.com/tfi-dout-skj
Możliwość logowania od godz. 16:45.