Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.
Od 22 listopada 2023 r. na stronie PKP Polskie Linie Kolejowe uruchomiony został formularz konsultacyjny, w ramach którego możliwa jest weryfikacja założeń do projektu i zgłoszenie uwag przez zainteresowanych dla zaproponowanych zasad przeprowadzenia selekcji zadań, regulaminu oraz wzorów porozumień.
Uwagi można składać do 20.12.2023 r.