Konkurs – Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2023

Celem dorocznego konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców. Inicjatywy mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (Rady sołeckie, rady parafialne itp.) instytucje publiczne (np. jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna itp.) a także osoby fizyczne. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy i projekty zrealizowane w 2023r.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 listopada 2023r. (wystarczy zgłoszenie w wersji elektronicznej).
Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2023”, a także nagrodę w postaci bonu zakupowego o wartości 700 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 400 i 300 zł.
Tegoroczny konkurs został wsparty przez firmę PPHU ROL-POL Sp. z o.o. – właściciela marki Pałac Mojęcice.

Więcej informacji: warunki uczestnictwa, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie: lgdodra.pl