Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje, że w dniu 02.01.2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI) na terenie powiatu wołowskiego, górowskiego, trzebnickiego, Powyższe rozporządzenie nakłada wymogi na gospodarstwa utrzymujące drób znajdujący się nie tylko w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym, ale również na wszystkie inne gospodarstwa z terenu całego powiatu wołowskiego (również osoby utrzymujące kilka sztuk drobiu „na własny potrzeby”)!

PTASIA GRYPA W POWIECIE WOŁOWSKIM

Na terenie powiatu wołowskiego wyznaczany tzw. obszar zapowietrzony i obszar zagrożony wystąpieniem kolejnych zachorowań.

Obszarem zapowietrzonym wysoce zjadliwą grypą ptaków objęta jest:

gmina Wińsko – Białawy Małe, Białawy, Białawy Wielkie, Czaplice, Brzózka, Mysłoszów, Głębowice, Trzcinica Wołowska, Turzany, Aleksandrowice

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uznaje się teren obejmujący w powiecie wołowskim:

gminę WIńsko – Staszowice, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Rudawa, Domanice, Baszyn, Zygląg, Chwałkowice, Wińsko, Rogówek, Kleszczowice, Białków, Stryjno, Węglewo, Morzyna, Grzeszyn, Piskorzyna, Naroków

gminę Wołów – Nieszkowice, Trzy Domy, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Proszkowa, Siodłkowice, Stęszów, Pełczyn, Straszowice, Żychlin, Wróblewo

WAŻNE !!!

Na terenie całego powiatu wołowskiego nakazuje się:
1) Utrzymanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innych zamkniętym miejscu w gospodarstwie !!!!
2) Karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa  z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

1) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

3) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie;

4) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wychodzące do gospodarstw lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wyprowadzania i wprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgodny właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych; bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

LINKI:

Rozporządzenie nr 1 WD z dnia 2.01.2023 r. w sprawie zwalczania HPAI na terenie powiatów wołowskiego, górowskiego i trzebnickiego

Pismo ws Rozp Wojewody Dolnośląskiego