W związku, że Gmina Wińsko nie posiada już węgla po cenach preferencyjnych, informujemy o możliwości kupna w Gminie sąsiedniej – Lubin, po okazaniu zaświadczenia z GOPS że dana osoba dostała dodatek węglowy.