Kleszczowice
Sołtys: Mariusz Fałat
Rada sołecka: Wanda Kurczaba, Katarzyna Michalska
Kontakt: Kleszczowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 53