Kolejny odcinek gminnej drogi przebudowany, gładki, lśniący- Dla naszej społeczności, to za każdym razem sukces, a z sukcesów trzeba się cieszyć wspólnie i  wspólnie je świętować.

W związku z uroczystym otwarciem drogi w Orzeszkowie w dniu 09.08.2023 r. Wójt Gminy Wińsko – Jolanta Krysowata-Zielnica serdecznie dziękuje wykonawcy drogi i sponsorowi świętowania Tadeuszowi Ćwikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego wydarzenia: sołtysowi Orzeszkowa Markowi Podbuckiemu, radnej Małgorzacie Wincenciak-Podbuckiej, pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz  wszystkim obecnym samorządowcom i gościom.

– Orzeszków z roku na rok zmienia się na lepsze, chociaż zawsze był pięknym miejscem, a teraz jest coraz lepszym miejscem do życia- przyznaje sołtys Marek Podbucki.-  Przy przebudowanej  drodze stoją nowe i stare domy, ale także położone są działki, na których można się budować. Oprócz tego droga ta stanowi wygodny skrót, a przede wszystkim dobry, bezpieczny i estetyczny dojazd do szkoły oraz sali sportowej. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę mieszkać w tak zdrowym i ładnym miejscu, otoczonym z każdej strony pięknymi lasami oraz połączonym dogodnym transportem kolejowym z większymi miastami naszego województwa. Jako sołtys Orzeszkowa jestem bardzo dumny, że sprawy idą w tak dobrym kierunku i myślę, że ta droga to nie jest ostatnie słowo Gminy w naszym sołectwie.

W drugiej bardzo ważnej sprawie dotyczącej Naszej wsi : czekamy aż PKP PLK dotrzyma słowa i jeszcze w tym roku, przejazd kolejowy w kierunku Małowic będzie strzeżony, co spowoduje, że nie zdarzy się tu więcej żadne nieszczęście, a my i goście do nas jadący, będą się czuli bezpiecznie – dodaje sołtys.

Otwarcie nowej drogi w Orzeszkowie to realizacja kolejnej inwestycji w Gminie Wińsko przy udziale środków rządowych. Przy okazji uroczystości zaproszeni goście, a w szczególności Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski mogli uczestniczyć w przejażdżce po gminie, w której odwiedzono najważniejsze obiekty inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach oraz te obiekty, które czekają jeszcze na realizację bądź są w jej trakcie. Oglądano między innymi Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Wińsku, dom mieszkalny przy ul. Piłsudskiego w Wińsku, żłobek i Szkołę Podstawową w Wińsku, czy też dwór   w Smogorzówku. Jednym  z szczególnych miejsc była wizyta u księdza Józefa Więcławka w kościele Św. Michała Archanioła w Smogorzewie Wielkim. W kościele tym przeprowadzone zostaną prace w ramach konserwacji technicznej i estetycznej obiektów, takich jak: drzwi wejściowe, drzwi do kruchty, chrzcielnicy, figura Św. Józefa z Dzieciątkiem, figura Św. Tomasza i Matki Bożej z Dzieciątkiem.    Natomiast ks. Jarosław Olejnik  z parafii w Głębowicach, pokazał dotychczasowe dokonania oraz zamierzenia remontowe, na które obydwie parafie otrzymały, za pośrednictwem Gminy, dofinansowanie w 98% z Rządowego Programu Polski Ład – Zabytki.

Wszystko to, świadczy o tym, że Gmina Wińsko w ciągu ostatnich lat bardzo się zmienia i potrafi pozyskiwać oraz wykorzystywać dostępne środki zewnętrzne, o czym również wspomina Wojewoda Dolnośląski w swoim wywiadzie, w którym podkreśla bardzo dobrą współpracę z naszym samorządem, a także rezolutność w dokonywaniu kolejnych przemian.