”BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI”

Konkurs testowy w formule on-line mający na celu upowszechnianie wśród rolników Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Wystarczy zarejestrować się na stronie bezpieczenstwo.krus.gov.pl  i rozwiązać test.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe. Konkurs trwa do 25 listopada 2022 r.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje o konkursie testowy opublikowane zostały na stronie internetowej

Kasy: www.krus.gov.pl