Informacja dotycząca rozpoczęcia prac budowlanych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Wińsko.

Wstępny harmonogram ww. prac:

Odcinek drogi Termin wykonywania robót Wykonawca
Wińsko – gr. Powiatu Trzebnickiego

DP 1274D

 

styczeń – kwiecień 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLAS Polska sp. z o.o

Wińsko – Smogorzówek

DP 1277D

sierpień – październik 2024
Rudawa-Smogorzów Wielki

DP 1113D

sierpień – październik 2024
Wińsko – Kozowo

DP 1275D

styczeń – marzec 2025
Głębowice – Pełczyn

DP 1114D

lipiec-wrzesień 2024
Wrzeszów – skrzyżowanie z drogą nr 1099D

DP 1271 D

 

październik 2024

Czaplice – Białawy Wielkie

DP 1114D

 

październik 2024

Aleksandrowice- gr. Powiatu trzebnickiego

DP 1324D

 

październik-listopad 2024

Kozowo – Gryżyce

DP 1275D

 

wrzesień – październik 2024

Brzózka – zkrz. Z DP 1274D (Morzyna)

DP 1113D

 

październik 2024

m. Grzeszyn czerwiec – lipiec 2024 „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów” Sp. z o.o.
Wińsko – Rogów Wołowski czerwiec – lipiec 2024
Odc. DK 36 – Słup lipiec – sierpień 2024
m. Orzeszków (koniec nawierzchni brukowej) do mostu na rz. Jezierzyca,  

sierpień – wrzesień 20204

 

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ćwik” s.c.

od skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszków) do skrzyżowania z

drogą leśną gruntową

 

 

lipiec-wrzesień 2024

od drogi leśnej gruntowej do DW 334 (m. Konary) lipiec-wrzesień 2024