Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w opracowanie Programu rewitalizacji i zgłaszania swoich pomysłów na realizację projektów w formie FISZEK PROJEKTOWYCH.

Wypełnione fiszki prosimy przesyłać  na adres e-mail rewitalizacja@winsko.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Wińsko. Termin składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych mija 20 lipca 2022 r.

Pomysły mogą dotyczyć obszaru rewitalizacji Gminy Wińsko, który został przyjęty uchwałą XLIX/369/2022 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 marca 2022 r. Zakres obszaru rewitalizacji określają mapy dostępne są  https://winsko.pl/rewitalizacja/. Analizę problemów, które występują na wskazanych obszarach znajdą Państwo https://winsko.pl/rewitalizacja/ .

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi nam ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację projektów o charakterze przestrzennym i społeczno-gospodarczym, a także rozwiązanie problemów i zjawisk kryzysowych występujących na wyodrębnionym obszarze gminy.

Więcej informacji na temat Gminnego Programu Rewitalizacji oraz fiszki udziela wykonawca dokumentu w dni robocze od 8.00 do 18.00:

Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego

tel.: 601 997 773

e-mail: kontakt@sarl.wroclaw.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

fiszka projektowa i instrukcja