20 marca w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji  w Wińsku odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Do testu wiedzy w tej dziedzinie przystąpiło 23 uczniów, którzy dumnie reprezentowali swoje szkoły. Ich poczynania zostały docenione przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wińsku pod patronatem Wójta Gminy Wińsko Jolanty Krysowatej – Zielnica.

 

Konkurs można określić mianem tradycji, która kultywowana jest już od wielu lat. To właśnie ona pozwala popularyzować obowiązujące  przepisy i sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy muszą być przygotowani  między innymi na pytania z zakresu historii straży pożarnej, jej organizacji i realizowanych przez nią zadań, pierwszej pomocy przedmedycznej, przepisów dotyczących ochrony ludności, ekologii, czy zasad ewakuacji na wypadek pożaru.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. W skład pierwszej z nich wchodzili uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, zaś przedstawicielami drugiej  grupy była młodzież klas V-VIII. Każda osoba biorąca udział w konkursie musiała zmierzyć się z 25 pytaniami zamkniętymi, których poziom trudności był naprawdę zróżnicowany. Uzyskanie najlepszych wyników z części pisemnej było równoznaczne z przejściem do etapu ustnego. Wyczerpująca odpowiedź na zadane pytania dawała możliwość zwiększenia dotychczas uzyskanej liczby punktów.

W skład komisji konkursowej, która dokładnie analizowała udzielane odpowiedzi, wchodzili . Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie st. bryg. Jarosław Nadwodny,  Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Wińsko Jarosław Kozak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołowie Józef Tatarczuk  Przedstawicielami komisji byli także druhowie:  OSP Wyszęcice Łukasz Dąbrowski oraz OSP Krzelów Ireneusz Mucha oraz Damian Mucha.

Wśród uczestników z klas I-IV najlepsi okazali się:

  • Aleksander Podbucki SP Orzeszków
  • Maja Zarazińska SP Orzeszków
  • Witold Berestecki  SP Orzeszków

Wśród uczestników z klas V-VIII najlepsi okazali się:

  •  Aleksandra Siepka SP Wińsko
  • Olga Mosiek SP Wińsko
  • Wojtek Kołodyński SP Głębowice

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz puchary i wezmą udział w eliminacjach powiatowych. pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za uczestnictwo  w konkursie.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a wygranym życzymy sukcesów na dalszym etapie zmagań na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.