Gmina Wińsko pozyskała 54 tys. 990 zł z projektu „Zdalna Szkoła+” na zakup 18 laptopów dla szkół podstawowych


Laptopy do zdalnego nauczania„Zdalna Szkoła+” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” Gmina Wińsko zakupiła 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafią do Szkoły Podstawowej w Wińsku, Szkoły Podstawowej w Krzelowie, Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie i Szkoły Podstawowej w Głębowicach.
To już kolejny sprzęt, który trafi do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Umowa o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została już podpisana, a sprzęt do zdalnej nauki zakupiony i dostarczony, w najbliższym czasie zostanie przekazany do szkół i użyczonym uczniom oraz nauczycielom.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.