WyboryGdzie głosujemy, na kogo i w jakich sprawach? Dwa dodatkowe lokale wyborcze: Piskorzyna i Małowice. Wybory do Sejmu i Senatu oraz REFERENDUM w najważniejszych dla Polski sprawach.

15 października wybory parlamentarne (wybieramy posłów i senatorów, każdy wyborca wybiera 1 posła i 1 senatora) z sześciu list wyborczych. Ich numery zostały wylosowane i są to: 1 – Bezpartyjni Samorządowcy, 2 – Trzecia Droga, 3 – Nowa Lewica, 4 – Prawo i Sprawiedliwość, 5 – Konfederacja, 6 – Koalicja Obywatelska

Jednocześnie odbywa się referendum ogólnokrajowe w ważnych dla Polski sprawach. Poniżej pytania, jakie znajdą się na karcie referendalnej, zakreślamy odpowiedź „tak” lub „nie”.

Oto one:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

W gminie Wińsko jest 8 lokali do głosowania, w tym dwa nowe: w Piskorzynie i Małowicach. Poniżej przypominamy, gdzie mieszkańcy poszczególnych sołectw powinni się udać, żeby oddać głos. Osoby niezameldowane na stałe i nie wpisane wcześniej do rejestru wyborców, powinny zgłosić się możliwie szybko do Urzędu Gminy w celu umieszczenia w rejestrze wyborców.

 1. Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wińsko, Rogówek, Wrzeszów, Gryżyce, Rajczyn – Wińsko, GOK, ul. Piłsudskiego 42
 2. Baszyn, Boraszyce Małe, Boraszyce Wielkie, Chwałkowice, Domanice, Jakubikowice, Grzeszyn, Białków, Kleszczowice, Słup, Stryjno, Morzyna, Brzózka, Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Konary, Moczydlnica Klasztorna – Wińsko, Szkoła Podstawowa, ul. Na piaski 12
 3. Głębowice, Trzcinica Wołowska, Białawy Małe, Białawy, Węglewo, Białawy Wielkie, Czaplice, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany – Głębowice 10 – Szkoła Podstawowa
 4. Krzelów, Młoty, Wyszęcice – Krzelów 125, Szkoła Podstawowa
 5. Orzeszków – Orzeszków 9, Szkoła Podstawowa
 6. Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Iwno – Przyborów 16, Świetlica wiejska
 7. Małowice – Małowice 52, Świetlica wiejska
 8. Piskorzyna, Naroków – Piskorzyna 29, Świetlica wiejska