Regina Hukiewicz, Jolanta Krysowata - Zielnica, Anna Gil.

Droga, która znajduje się na terenie dawnego folwarku prowadzi do gruntów rolnych i domostw, od wielu lat wymagała nowej nawierzchni.
Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Wińsko pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 105 tys. zł na zadanie „RAJCZYN – droga dojazdowa do gruntów rolnych” wieś zyskała komfortową drogę.