Gmina Wińsko realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępność w Gminie Wińsko”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie poziomu dostępności w budynkach publicznych na terenie gminy Wińsko zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w terminie od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku. Działania skierowane będą do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z problemami słuchu i wzroku, osób z problemami w poruszaniu się, osób z problemami poznawczymi oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 245 800,00 PLN