W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapraszamy na doradztwo wyjazdowe na terenie wszystkich gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich oraz udział w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do aplikowania o środki w ramach w/w naborów:

SZKOLENIA SĄ ZAPLANOWANE NA DZIEŃ: 2 i 9 sierpnia 2021r. (PONIEDZIAŁKI) o godz.14:00 w biurze LGD w Prochowicach. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Można zgłaszać się pod nr tel.509347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

GRAFIK WYJAZDOWYCH DYŻURÓW  doradczych w lipcu 2021 roku dostępny jest na stronie:

https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/

Informacje o naborach znajdują się na stronie:
https://lgdodra.pl/2021/07/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-2/

Doradztwo jest świadczone indywidualnie w miejscach i godzinach wskazanych w grafiku, ale prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie terminu, tak abyśmy mogli zaplanować czas dla jednego beneficjenta. Umawiać można się pod nr tel. 76/858 45 45, 509 347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl