Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów.

Głównym celem i zadaniem programu jest przyznanie stypendium utalentowanym i efektywnie działającym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom, chcącym pracować nad swoim rozwojem, by umożliwić im start w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Uczniowie oraz studenci od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu ogólnopolskim czy międzynarodowym, z zakresu różnych dziedzin nauki. Koszty związane z udziałem w tych wydarzeniach, niejednokrotnie przewyższają dostępny budżet, uniemożliwiając tym samym udział w zawodach.

Mając na uwadze powyższe oraz rozwój talentów, Samorząd Województwa Dolnośląskiego stworzył program, który będzie wspierał utalentowanych Dolnoślązaków, w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Realizatorem programu jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat programu w linku poniżej:

Dolnośląski Program Wspierania Talentów