Plakat informacyjny.

 

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczono ponad 4 mld zł.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek osłonowy przysługuje osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł (netto) lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł (netto) na osobę.
Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Kto ile otrzyma?

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych.
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Większą dopłatę otrzymają osoby ogrzewające dom paliwem stałym, np. węglem.

Dodatek osłonowy - kto ile może otrzymać.

UWAGA!
Aby otrzymać dodatek osłonowy,
konieczne jest złożenie deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. i spełni wymogi formalne świadczenie zostanie wypłacone w dwóch równych ratach: do 31 marca 2022 r. i 2 grudnia 2022r.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022, to dodatek zostanie wypłacony w jednej transzy.
Ostateczny termin składania wniosków to 31 października 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku. Możne je pobrać tutaj:
Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy (DOCX, 73KB)
a także klikając w link https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania
Wnioski można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą platformy ePUAP bądź papierowej w GOPS Wińsko codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30, w dziale dodatków mieszkaniowych. Tel. 71 738 24 64.

Dodatek osłonowy - infolinia.