Celem projektu jest rozwój cyfrowy systemu informatycznego Urzędu Gminy w Wińsku i 7 jednostek organizacyjnych oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa cyfrowego poprzez wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji oraz narzędzi do testowania podatności. Do jednostek organizacyjnych objętych działaniem projektu należą:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku,
3. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku,
4. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku,
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie,
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach,
7. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie.
Realizacja projektu wynika z potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez modernizację i rozbudowę struktur cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem technologii informatycznych i operacyjnych, w tym zakup zapór sieciowych i systemów cyberbezpieczeństwa, wdrożenie niezbędnych procedur a także przeszkolenia pracowników w zakresie stosowania opracowanych procedur bezpieczeństwa informacji. Projekt odnosi się do celu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) działanie 2.2 w zakresie wsparcia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Uzyskane dofinansowanie: 533 092,00 zł w tym 82% środków Unii Europejskiej w kwocie: 437 136,24 zł oraz 18% wkładu Budżetu Państwa w kwocie: 95 955,76 zł

Nazwa projektu: Gmina Wińsko – cyberbezpieczny samorząd