Prace na drodze w Staszowicach: 5 pracowników i wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata - Zielnica.

Coraz bliżej do zakończenia prac na drodze w Staszowicach. Nasze gminne Bieszczady wreszcie mają równą, nowa drogę przez miejscowość.
Dodatkowo mieszkańcy zyskali asfaltowe wjazdy do posesji.
Przypomnijmy, że Gmina Wińsko otrzymała 1 mln 86 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na drogę w Staszowicach aż do granicy z Gminą Prusice, do miejscowości Raszowice.