Logo programu Ciepłe MieszkanieRozpoczął się nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”, mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Gminie Wińsko mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Dla kogo i na co?

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wińsko pl. Wolności 2 56-160 Wińsko, do dnia 30.11.2023 r. Szczegółowe informacje o składaniu
i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
w gminie Wińsko. Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków : Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska nr tel. 784 018 850.

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Do pobrania: