Chwałkowice
Sołtys: Wojciech Myrdzio
Rada sołecka: Bolesław Rudnik, Dariusz Nowodczyński
Kontakt: Chwalkowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 73