Plakat promujący Produkt Lokalny LGD

Jeśli działasz w branży turystycznej, jesteś producentem lokalnym, rolnikiem, rękodzielnikiem czy rzemieślnikiem, organizujesz cykliczne wydarzenia i stawiasz przy tym na jakość i unikatowość, to zgłoś swoją ofertę do znaku „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”.
“KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” to system certyfikacji lokalnych produktów, usług czy wydarzeń, którego celem jest wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Znak jest przyznawany najlepszym produktom, usługom i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest gwarantem jakości i związku z regionem.
Znakiem chcemy wyróżniać produkty, usługi i wydarzenia charakteryzujące się wyjątkowością, wysoką jakością, tworzone i rozwijane w oparciu o szeroko rozumiane zasoby naszego regionu, w powiązaniu z regionem oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Wierzymy, że Użytkownicy Znaku będą najlepszymi Ambasadorami naszego Regionu!

Więcej informacji można uzyskać w linku: