Na dziś (15 grudnia) zaplanowano aż 2 sesje Rady Gminy Wińsko. Pierwsza została w całości poświęcona uchwałom budżetowym na 2022 rok.
Podczas głosowań wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem budżetu na przyszły rok.
Na drugiej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wińsko oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych. Uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2022, a także podjęli uchwałę w sprawie zaproszenia rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji.
Radni przyjęli także plan pracy, na przyszły rok, poszczególnych komisji Rady Gminy Wińsko.

 

W przerwie pomiędzy sesjami Pani Wójt przekazała sołtysom najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania sołectw.

Nagrania z sesji, a także projekty przyjętych uchwał można znaleźć tutaj:
https://portal.posiedzenia.pl/winsko?