Brzózka
Sołtys: Małgorzata Rappel
Rada sołecka: Karol Czyżowicz, Stanisław Miłuch
Kontakt: Brzozka@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 38 (Brzózka), 6 (Mysłoszów)