Boraszyce Wielkie
Sołtys: Ryszard Bielecki
Rada sołecka: Kacper Malinowski, Agata Stasiak
Kontakt: BoraszyceWielkie@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 64