Budków
Sołtys: Ewelina Korzeniowska
Rada sołecka: Dawid Szulik, Monika Chomont, Sylwia Wolna, Lucyna Skura.
Kontakt: Budkow@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 153