Boraszyce Małe
Sołtys: Halina Szurlej
Rada sołecka: Helena Dulęba, Stanisław Szurlej, Elżbieta Sulżycka
Kontakt: BoraszyceMale@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 38