Obecne produkowane maszyny, ciągniki i urządzenia rolnicze zapewniają użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Mimo coraz bezpieczniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, i tak co roku dochodzi do wielu wypadków z udziałem maszyn i ciągników oraz urządzeń rolniczych. Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność, ograniczyć koszty produkcji, czyni prace lżejszą , jednak niewłaściwe użytkowanie lub przygotowanie maszyny do pracy, może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia rolnika.

Najczęstszymi przyczynami wypadków są:

 • użytkowanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym bez osłon zabezpieczających ruchome, wirujące części maszyn takie jak noże, tarcze, przekładnie łańcuchowe, koła zębate, nie osłonięte elementy tnące i rozdrabniające brak wałów napędowych

 • naprawy, regulacja, smarowanie, czyszczenie maszyn będących w ruchu oraz manipulowanie przy nich podczas pracy

 • praca lub przebywanie w bezpośredniej bliskości pracujących maszyn z wirującymi, obracającymi się częściami w zbyt luźnym ubraniu

 • popychanie materiału obrabianego w maszynach bezpośrednio rękami

 • niedostateczna uwaga na wykonywanej pracy, pośpiech, stres

 • obsługa maszyn i urządzeń rolniczych pod wpływem alkoholu

Aby ustrzec się przed wypadkami, należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, takie jak:

 • maszyny rolnicze mogą obsługiwać osoby dorosłe, przeszkolone w zakresie zasad bezpiecznej pracy (bhp)

 • agregowanie maszyn i narzędzi może wykonywać jedynie kierowca ciągnika

 • w pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta

 • wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone odpowiednimi osłonami

 • po skończonej pracy czyszczenie i mycie maszyn może być przeprowadzane po odłączeniu napędów i wyłączenia silnika ciągnika, o ile ciągnik napędzał maszynę

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn podanych w instrukcjach obsługi, stosować odzież roboczą i ochrony osobistej. W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi.

Starszy Inspektor

Anna Jarocka

KRUS PT W WOŁOWIE

tekst źródłowy: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencj