Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnego punktu spisowego w:

  • świetlicy wiejskiej w Małowicach w dniu 18 sierpnia 2021 roku w godzinach od 930 do 12oo
  • świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie w dniu 18 sierpnia 2021 roku w godzinach od 1215 do 14oo
  • świetlicy wiejskiej w Konarach w dniu 19 sierpnia 2021 roku w godzinach od 930 do 12oo
  • świetlicy wiejskiej w Moczydlnicy Klasztornej w dniu 19 sierpnia 2021 roku w godzinach od 1215 do 14oo

Potrzebne dane:

  1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
  3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych)
  4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
  5. Wykonywany zawód
  6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.

Gminny Komisarz Spisowy
Jolanta Krysowata – Zielnica