Baszyn
Sołtys: Eugeniusz Osowski
Rada sołecka: Anna Dudek, Wacław Czekański, Antoni Leśko, Marek Miązek
Kontakt: Baszyn@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 192