Znak witamy w Konarach

Tu w 1801 r., z pomocą króla Prus Fryderyka Wilhelma III, Franz Achard, niemiecki naukowiec i wynalazca, uruchomił pierwszą na świecie cukrownię, w której jako pierwszy wyprodukował cukier z buraków (wg własnego patentu). Dziś pozostał po nim pomnik i ruiny cukrowni.