Przesiedleniec z kresów tworzy muzeum własnej wsi

Przesiedleniec z kresów tworzy muzeum własnej wsi

Zobacz artykuł o Prywatnym Muzeum Wiejskim